Toekomst voor zwembad De Kuiperberg

Toekomstscenario's Kuiperberg Ootmarsum - Mark Verhijde

 

Participatieve aanpak  Sinds februari 2017 is een werkgroep van 14 betrokken inwoners en ondernemers bezig met de toekomst van het openluchtzwembad De Kuiperberg in Ootmarsum. Iedere tweede woensdagavond komt de groep bij elkaar om taken te verdelen en over de resultaten te praten. Het doel is om in september 2017 met 2 tot 3 realistische scenario’s voor de toekomst van het zwembad en terrein te komen.

Veldwerk en onderzoek  De werkgroepers zijn bijzonder druk geweest om onderzoek en veldwerk te doen. Zo zijn meerdere zwembaden in de buurt bezocht, zoals Zwembad De Groene Jager in Den Ham, Twenterand. Er is onderzoek geweest naar diverse aspecten van veiligheid en wet- en regelgeving. Om zicht te krijgen op de exploitatie van het huidige bestaande zwembad is een aparte Financiele groep aan het werk gegaan om alle cijfers en rapporten ‘boven water’ te krijgen.

Prijsvraag en brainstorm  Naast dit onderzoek heeft de werkgroep een prijsvraag georganiseerd om input en inspiratie vanuit de Ootmarsumse samenleving te krijgen. Uit de meer dan 70 inzendingen koos een apart aangestelde jury (2 volwassenen, 2 kinderen) twee prijswinnaars, voor jeugd en jongeren en voor volwassenen. Maar alle ideeen waren welkom en zijn omarmd door de werkgroepleden. Zij zelf zijn ook flink gaan brainstormen en hebben o.m. een sterkte-zwakte analyse opgesteld (SWOT).

Scenario’s  Ten slotte heeft de werkgroep drie inhoudelijk sterk verschillende scenario’s gemaakt en verder uitgewerkt.  Met deze link naar de digitale krant ‘In en om Ootmarsum‘ kunt u uitgebreid kennis nemen van de scenario’s en van de informatieavond die de werkgroep Toekomst Kuiperberg gehouden heeft voor de inwoners van de stad. De bezoekers hebben een veelheid aan commentaar en complimenten achter gelaten voor de werkgroep en zijn erg benieuwd hoe dit avontuur nu verder gaat.

Expertmeeting  Scenario’s maken is allemaal mooi en aardig, maar wat gaat het nou kosten? Niemand van de werkgroep die dat weet. Dat komt omdat zij niet genoeg kennis hebben, maar ook omdat bij de inschattingen van investeringen en de gevolgen daarvan voor de exploitatie zowel gerekend wordt op de voorziening openlucht zwembad als op de toegevoegde functies op het terrein en daarbuiten.

Daarom wordt op woensdag 19 juli een expertmeeting gehouden, waar een deel van de werkgroep in gesprek gaat met vier experts: Andres CS voor de zwembad voorziening, Bijkerk CS voor de landschapsarchitectuur, Aannemerij Gerwers voor o.a. grond- en waterwerk, en IMRO voor gebiedswikkeling. Doel is om per scenario zicht te krijgen op (een bandbreedte van) investeringen.

Eindrapportage  Na de zomervakantie wordt het eindrapport opgesteld. Dan begint het ‘spel’ pas echt, natuurlijk. De werkgroep heeft een aparte Facebook pagina, waar zeer regelmatig nieuws over het Participatieve project geplaatst wordt. De scenario’s voor de toekomst van het openluchtzwembad De Kuiperberg worden vanaf begin september gepresenteerd in het stadhuis van de gemeente Dinkelland, in Denekamp.