Risico’s en Aansprakelijkheid

Op deze pagina vind je alle informatie over trainingen, opleidingen, workshops en lezingen over bewonersparticipatie, burgerinitiatieven en de Participatiesamenleving.

Meer informatie en aanmelden

Alle trainingen, opleidingen en workshops worden geleverd door Mark Verhijde en zijn team. Voor nadere vragen en aanmeldingen kunt u zich bellen of e-mailen met Mark Verhijde – telefonisch +31 652 653 005 of email Mark Verhijde. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Leertraject: Aan het werk in de Participatiekamer

Leertraject van tenminste 3 dagdelen en maximaal 6 dagdelen in de vorm van een Community of Practice (CoP) gericht op het stimuleren en versterken van burgerinitiatieven en maatschappelijke activiteiten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:  

  • Vormen van burgerinitiatieven, in de openbare ruimte en in het sociaal domein; 
  • Juridische basiskennis rond risico’s, schade en aansprakelijkheid, voor gemeenten en voor burgerinitiatieven; 
  • Zorgplicht en veiligheid bij burgerinitiatieven; 
  • Professionaliseren van risico-inschatting bij burgerinitiatieven; 
  • Risico-RegelReflex (RRR) in de praktijk van omgaan met burgerinitiatieven;
  • Vereenvoudigen van bestaande instrumenten, zoals contracten, vergunningen, procedures en protocollen; 
  • Onderzoeken naar en ontwikkelen van Groene Golf instrumenten, zoals de Verordening Burgerinitiatieven en regelvrije zones en thema’s; 
  • De rol van communicatie en relatiebeheer bij burgerinitiatieven; 
  • Competenties, vaardigheden en instrumenten voor professionals; 
  • De positie van de gemeenteraad bij burgerinitiatieven;

De Participatiekamer is bijzonder geschikt voor overheden, maatschappelijke organisaties en actieve burgers die het aandurven om een gezamenlijke zoektocht te beginnen om aantoonbaar tot meer en sterkere burgerinitiatieven te komen.

Tussen de maandelijkse bijeenkomsten is ruim gelegenheid om de opgedane kennis en inzichten direct toe te passen, houd daarom bij deze werkvorm rekening met tussentijds huiswerk en uitzoekwerk.

De kosten van het leertraject Participatiekamer bedragen € 495,- per dagdeel per persoon, exclusief 21% BTW en exclusief verschotten.

Voor vrijwilligers hanteren wij een tarief van € 50,- per dagdeel per persoon, exclusief 21& BTW en exclusief verschotten.

De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden in Deventer, Arnhem en Zwolle. Voor meer informatie over de Participatiekamer en aanmeldingen kunt u hier terecht.

De Aansprakelijkheid Quiz – NIEUW !

Fijn dat inwoners zelf aan de slag gaan met hun burgerinitiatieven, maar gebeurt dat wel veilig? Wie draait erop voor de schadeclaims als het mis gaat?

Gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties worstelen met de balans tussen loslaten en dicht timmeren als het om initiatieven uit de samenleving gaat. Hoe zit het dan met de parate kennis en expertise van de eigen medewerkers?

De Aansprakelijkheid Quiz combineert hanteerbare juridische kennis rond veiligheid, schade en aansprakelijkheden met de actuele praktijk van burgerinitiatieven.

De quiz werkvorm blijkt een prima instrument te zijn om wegwijs te raken in de wolk van juridische weten en regels. 

De AansprakelijkheidsQuiz duurt 2 uur en wordt met name in-company uitgevoerd. Om de methodiek goed uit voeren is het noodzakelijk dat de opdrachtgever tenminste 2 eigen casussen aanlevert. De totale kosten zijn € 750,00 per organisatie, exclusief 21% btw en exclusief verschotten.

Introductiecursus “Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid”

Speciale training van 1 dagdeel, gericht op kennisuitwisseling rond processen en juridische zaken als risico’s en aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven.

Tijdens de training wordt ook een eigen vooraf aangeleverde praktijksituatie van de deelnemers behandeld. Richtlijn is dat het voor burgers echt makkelijker wordt gemaakt om met eigen activiteiten aan de slag te gaan.

Het is mogelijk om de introductie met 1 dagdeel uit te breiden waarin de deelnemers onder professionele begeleiding in groepen werken aan concrete oplossingen voor hun eigen praktijksituaties en casussen.

Professionals betalen € 495,00 per dagdeel, exclusief 21% btw. Bewoners, vrijwilligers en initiatiefnemers betalen € 50,00 per persoon, exclusief 21% btw. Deelnemers ontvangen gratis het boek “Regel die Burgerinitiatieven”. 

Meer informatie en aanmelden kan hier.

De training wordt ook in-company gegeven, zowel in de vorm van 1 dagdeel als 2 dagdelen.

Boek “Regel die Burgerinitiatieven” 

In 2013 onderzochten wij in hoeverre aansprakelijkheden en andere juridische zaken belemmerend werken voor bewonersinitiatieven. Dat deden wij in opdracht van het Ministerie van BZK. Het eindrapport is als boek verschenen en te bestellen door een email te sturen naar info@markverhijde.nl. Het boek kost € 25,00 exclusief verzendkosten.