Adviezen en projecten

Gemeente Westerveld, adviseur Verkenning Burgerberaad bij de Transitievisie Warmte (januari 2024-heden), Gemeente Raalte, ruimtecoach duurzame energie initiatieven, via WYZER (januari 2023-heden), Gemeente Borne, projectleider revitalisering Spanjaardswijk, via WYZER (maart 2022-2023), Gemeente IJsselstein, beleidsadviseur Leefomgeving en Openbare Ruimte, via WYZER (2021-2022). Atelierstichting Werkplaats K Kerkrade exploitatie gebouw (2012), Bewonersgroep Elinksveld Winterswijk zienswijze bedrijventerrein (2021), Bouwstenen voor Sociaal MFA Lab HNW wijkgebouwen (2011), Falco BV Vriezenveen bewonersparticipatie (2015-2016), Gemeente Breukelen wijkplan (2010), Gemeente Dinkelland participatie toekomst zwembad (2017-2018), Gemeente Landerd burgerparticipatie (2017-2019), Gemeente Stichtse Vecht wijkwerk (a.i.) en beleid dorpshuizen (2012-2013), Gemeente Twenterand participatie bezuiniging zwembaden (2011-2012), Initiatief Fennenoord communicatie strategie (2020-2021), Integer Vastgoed BV Almere buurtparticipatie, met Dutchplanners (2020-2021), Kennislab voor Urbanisme begeleiding wijkplan (2013-2014), LPB – Landelijk Platform voor Wijkgericht Werken, projectleider Beweging in Wijken (2021-2022), Platform Democratie in Actie, expert Aansprakelijkheid Maatschappelijke Initiatieven (2021), Provincie Overijssel duurzame mobiliteit (2016-2018), Veluwonen participatie Achterpaden Paradijs, met SMEE Advies (2021), Zorgcooperatie Reek Landerd beleidsplan (2019).

Textielstraat Spanjaardswijk, Borne 2022
Trainingen

Hoofddocent Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) voor de opleiding wijk- en gebiedsmanager (2023-heden, van 2014 tot 2023 gastdocent).

Met Nanneke van der Heijden, SMEE Advies: training Participatie en de Omgevingswet, van A tot Z voor de gemeente Venray (2023), training Gebiedsgerichte Participatie en de Omgevingswet voor de gemeente Venray (2024), training Bewonersparticipatie voor de Gemeente Borne (2024).

Alifa Welzijnswerk Enschede positionering (2015), Culturele Werkgroep Stein positionering (2014), Gemeente Etten-Leur Community of Practice aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2015), Gemeente Twenterand intern traject burgerparticipatie (2011-2012), JS Consultancy regie openbare ruimte (2016), Stichting Stimuland aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2019).

Workshops, Lezingen & Gespreksleiding

Acquire Publishing SamenSpeelAkkoord moderator verdiepingssessies (2020-2021). Bewonersplatform Woensel-Noord Eindhoven gespreksleiding conferentie (2010), BTL Academy aansprakelijkheid bewonersinitiatieven (2013), Building Holland Congres, seminar bewonersparticipatie en gedragsverandering (2021), Elba Media aansprakelijkheid openbare ruimte (2013), Gemeente Amsterdam Programma Ouderenhuisvesting online Zomertafels (2021), Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2013), Gemeente Den Bosch aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2013), Gemeente Oldenzaal aansprakelijk burgerinitiatieven (2015), Gemeente Rhenen aansprakelijkheid wijkhuis (2017) wijkcentra huisregels (2018), Groen bij de Buurt IVN zorgplicht groene initiatieven (2019), Groen Dichterbij aansprakelijkheid groene initiatieven (2013), Grootste Kennisfestival & Expertboek workshop Burgerparticipatie en Energietransitie (2021), KISS-Oost aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2013), Mijn Stad in Beweging  Acquire Publishing gespreksleiding (2019), Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) krimp burgerinitiatieven (2011), NatuurSUPER aansprakelijkheid groene initiatieven (2014), Platform 31 Leerkring Woonzorgvisie, workshop Bewonersparticipatie, met SMEE Advies (2022), Platform 31 Leerkring Armoede en Sociale Cohesie, werksessie 1, met SMEE Advies (2021), Provincie Noord-Brabant CoP van 16 gemeenten, sessie 2 Participatie bij Warmtetransitie, met SMEE Advies (2021), Provincie Overijssel bezuiniging streekvervoer (2015), Provincie Zeeland pauzelandschap burgerinitiatieven (2015), Saxion Hogeschool & MKB Deventer online gespreksleiding (2021), Speelplan BV Almere aansprakelijkheid speelinitiatieven (2015), Taskforce Wonen en Zorg workshop Burgerparticipatie, met SMEE Advies (2021), Vereniging Stadswerk aansprakelijkheid burgerinitiatieven (2014), Stichting Welzijn Rivierstroom aansprakelijkheid informele zorg (2019), WYZER Kennissessie Burgerparticipatie, met SMEE Advies (2022), Platform ZorgSaamWonen moderator online Digithons (2020), moderator 2021 jaarthema’s en expertbijeenkomst (2021).

Onderzoek & Studies

Erasmus+ project SO-MOVED projectleider Team NL, met Both Social (2020-2023). Erasmus+ project Open Government in Europe met Universiteit Twente (2016-2018), IADIS/E-Society conference researchpaper (co-autor) The GOV Indicator (2018), IADIS/E-Society conference researchpaper (co-autor) [..] On the design of an e-deliberation tool (2020), Leer- en Expertisecentrum Open Overheid Boekje Open Over Geld (BOOG) (2016-2017), Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven (2012-2014), OECD & UVA conference Shrinkage in Europe: causes, effects and policy strategies, research papers (co-autor) (a) Shrinkage and culture as a tool to counteract it (2011), (b) On Diversity in the Periphery (2011), Saxion Hogeschool RAAK Smart Social Participation project, met Both Social (2019).

Publicaties

Platform Democratie in Actie (VNG), Handreiking Aansprakelijkheid Maatschappelijke Initiatieven, met SMEE Advies (2022), Expertboek In 10 Stappen Beter in Burgerparticipatie, met SMEE Advies (2020), Ministerie van Binnenlandse Zaken Rapport Regel die Burgerinitiatieven, met Dutchplanners (2014). Diverse blogs, columns en artikelen in vakbladen Acquire Publishing (2013-heden), Alterra (2016), BuitenBeeld (2015), Schooldomein (2012), Sociale Vraagstukken (2014), VHV Forum TU Delft (2012).

Legenda Adviezen & Projecten Trainingen Workshops Lezingen & Gespreksleiding Onderzoek & Studies Publicaties