ONLINE DIGITHON? ZO WERKT HET!

DIGITHON? wat is dat eigenlijk?

Hoe kom je in sneltreintempo van een goed idee naar een functionerend product of dienst? In deze blog leg ik uit hoe de online Digithon methode werkt.

Voor het platform ZorgSaamWonen organiseer ik 4 Digithons. Dat zijn sterk verkorte mini-Hackathons die we online houden. Iedere Digithon duurt 3 uur.

Anders dan bij een Hackathon is vooraf bekend wat de opdracht is. Ook is bekend welke voorbereiding tenminste nodig is om de opdracht te doen in 3 uur.

Tijdens de Digithon werk je in groepen. Iedere groep doet de volgende stappen:

 • Je besluit wat voor soort prototype er gemaakt wordt
 • Als groep ga je het gekozen prototype ook echt bouwen
 • Het prototype test je bij je testpersonen
 • Je gebruikt de resultaten om het prototype te verbeteren.

Anders dan bij een Hackathon wordt bij de Digithon de opdracht zo concreet mogelijk geformuleerd. Dat betekent dat gebruikelijke onderdelen Vraagverduidelijking en Verkennend onderzoek niet of nauwelijks worden gedaan. Samen met een goede voorbereiding vooraf kan alle tijd gebruikt worden voor het Kiezen, Bouwen, Testen en Verbeteren van je prototype.

Prototype? Wat is dat dan?

Een prototype is een product of dienst die volgt uit de opdracht. Het prototype heeft alle eigenschappen of kenmerken van het uiteindelijke product of dienst in zich, maar is nadrukkelijk zelf niet compleet of “af”. Het prototype is nooit een schets of ontwerp, het is geen model, maar een concreet product of dienst, dat aantoonbaar functioneert. Het prototype wordt gebouwd, getest en verbeterd.

Voorbeeld van Zorgsaamwonen

ZorgSaamWonen zet de Digithons in om sneller resultaten te krijgen op de thema’s Inrichting van de wijk, Technologie, Financieringen en Woonvormen. Hieronder een voorbeeld uit de Digithon Woonvormen.

Poster ZorgSaamWoonWijzer

maak een poster over woonvormen

Tijdens de Digithon van afgelopen juli werkten 15 profesionals in 3 groepen om een poster over woonvormen te maken, vanuit het perspectief van wonen, zorg en samenleven.

Maar hoe maak je een poster? Hoe ziet dat eruit? Welke informatie staat er op en welk materiaal laat je weg? Hoe wordt de poster straks gebruikt? Is er plek voor plaatjes en foto’s? En waar laten we de tekst dan? Hoe maak je een goede poster, die ook nog uitnodigt om te verkennen?

Het is wel een wedstrijd he?

De ZorgSaamWonen Digithon is net als een Hackathon een echte wedstrijd. Hier zijn de spelregels van de Digithon wedstrijd.

 • Iedereen die mee doet aan de Digithon doet mee in een groep.
 • Elke groep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 6 personen.
 • Iedere groep heeft 1 trekker/aanspreekpunt/contactpersoon.
 • Er werken meerdere groepen aan dezelfde opdracht, los van elkaar.
 • De Digithon levert meerdere geteste en verbeterde prototypen op.
 • Elke opdracht bestaat altijd uit de 4 onderdelen:
  • Besluit prototype
  • Maken prototype,
  • Testen prototype, en
  • Verwerken tot ‘definitief’ prototype.
 • Iedere groep laat zien dat alle 4 onderdelen aantoonbaar gedaan zijn.
 • De Digithon duurt 3 uur. Niet binnen 3 uur klaar? Dan ben je uit de wedstrijd.
 • De resultaten van de groepen worden beoordeeld door een jury en/of een vertegenwoordiging van alle deelnemers. Men kiest het beste ‘definitief’ product/dienst.
 • Beoordeling en prijsuitreiking vindt plaats eind september 2020.
Poster Motiveren tot Verhuizen

Techniek en samenwerken

Voor de Digithon werken we met het videoconferencing programma Zoom. Sinds de recente updates is Zoom een stuk veiliger geworden om te gebruiken. Dat betekent o.a. dat je eerst in de wachtkamer komt en dat de gastheer je na controle binnen laat.

Wat erg fijn werkt in Zoom is de indeling van de deelnemers in subgroepen. Dat kan vooraf ingesteld worden, maar ook ter plekke door de App zelf gedaan worden.

Iedere deelnemer kan zijn of haar beeldscherm delen (na controle). Om te werken in de Digithon subgroep kun je zo documenten aan elkaar laten zien of een Powerpoint sheet delen om op te werken. De 3 posters van woonvormen zijn gemaakt in Powerpoint.

Poster Hop-on Hop-off: Rondje door je eigen toekomst

Voorbereiding en uitvoering

Als procesbegeleider heb ik de Digithon tijd ingedeeld. 

 • Na kennis maken en uitleg (15 minuten) gaat iedere groep kiezen welk prototype er gemaakt gaat worden (45 minuten). Steeds kom ik bij elke groep even langs voor vragen en wat hulp. Maar vooral ook omdat onder druk je eigen prototype kiezen moeilijk is. Ik zeg: twijfel niet langer en kies!
 • Dan geef ik 2 korte presentaties (10 minuten), over andere voorbeelden van (overzichts)posters en over wat de verhouding tussen beelden en woorden doet op posters.
 • Er is een pauze van 10 minuten, de deelnemers lopen weg van de computer. Bewegen zorgt ervoor dat zij met een fris hoofd de rest van de Digithon kunnen doen.
 • De groepen gaan nu hun prototype posters maken, online (80 + 10 minuten). Ook nu is mijn rol om steeds de groepen te bezoeken en aan te moedigen om door te werken. Dat helpt bijvoorbeeld als een groep een heel complex schema wil maken, of veel detail informatie wil opnemen. Kies voor eenvoud en let op de indruk die de poster gaat maken op de gebruiker. Oh, nog 20 minuten, dan moet het klaar zijn.
 • De laatste 10 minuten zijn erg belangrijk. Iedere groep werkt op volle kracht om het prototype klaar te hebben voor de deadline! Ik jaag ze op als procesbegeleider.
 • Alle prototype posters voor woonvormen worden ingeleverd online. Ik stuur alles naar het externe testteam, de professionals die beoordelen of de prototypes ook echt functioneren en bruikbaar zijn. Het testen duurt 10 minuten. De deelnemers hebben een korte pauze.
 • Stuk voor stuk komen de resultaten van de tests online terug. Met die opmerkingen kunnen de prototypes aangepast worden. Dat gebeurt meestal in de vervolgsessies.
 • Dan zijn de 3 uur voorbij en sluit de Digithon. De deelnemers maken afspraken over het vervolgtraject.

Eigenaarschap

Een van de resultaten van de Digithon is dat veel deelnemers voelen dat zij een concreet product gemaakt hebben, hoewel het nog maar een prototype is. Er is een duidelijk gevoel van eigenaarschap ontstaan bij de mensen.

Zij kunnen als groep besluiten om zelf het prototype verder te ontwikkelen tot echt product, maar kunnen ook andere partijen uitnodigen voor de productie.

Soms besluit een groep tot een verdiepingsslag, om nog scherper te krijgen wat het prototype moet bieden aan de gebruiker.

Voor ZorgSaamWonen is de collectieve activering en eigenaarschap van de deelnemers op dit concrete prototypeniveau een belangrijke winst. Het versterkt de betrokkenheid bij het platform.

Het biedt ook een kans om diverse experts en partners te verbinden aan complexe onderwerpen en zo de Wisdom of the Crowds zo goed mogelijk te gebruiken.

Mark Verhijde caught in action

Meer weten?

Ook interesse om deel te nemen aan de Digithons van ZorgSaamWonen? Dat kan door je aan te melden op de website. Kilk hier voor meer informatie.

Wil je voor jouw bedrijf een Digithon organiseren en heb je hulp nodig? Dat doe ik graag. Laat hier je contactgegevens achter en we maken een afspraak.

De 3 afbeeldingen van prototype posters van woonvormen zijn eigendom van de deelnemers van de Digithon Woonvormen en ZorgSaamWonen. Zij zijn hier uitsluitend als illustratief gebruikt.