beter in burgerparticipatie in 10 stappen

Burgerparticipatie

Bewoners informeren en betrekken bij je plannen, beleid en uitvoering. Verrijkend voor je project en goed voor het draagvlak. Maar, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe..?

  • Hoe kunnen we bewoners mee laten doen?
  • Hoe maak ik een partnerschap met bewonersgroepen?
  • Hoe werkt online participatie?
  • Hoe maak ik een plan voor de participatie?
  • Hoe doe ik dat allemaal?
  • Hoe, hoe, hoe..?

Herken je deze vragen? Heb je ook dergelijke Hoe-vragen? Dan is het Expertboek In 10 stappen beter in burgerparticipatie echt wat voor jou.

 

Beter in burgerparticipatie?

Wat staat er in? Wat kunt je verwachten? Waarom zou je het lezen?

In 10 stappen beter in burgerparticipatie is een instructieboek. Het is bedoeld voor jou als professional die met burgerparticipatie en bewonersinitiatieven te maken heeft in het dagelijkse werk.

Super praktisch met instructies

Het boek is vooral praktisch, met instructies en met praktijkvoorbeelden en oefeningen. Je gebruikt het om mee te werken en uit te leren.

Of je nu projectleider, beleidsadviseur, uitvoerder, wijkcontactambtenaar of bijvoorbeeld woonconsulent bent. Heb je te maken met bewoners? We hebben dit boek voor jou gemaakt.

Over de auteurs

Nanneke van der Heijden en Mark Verhijde bundelen samen meer dan 50 jaar vakmanschap in participatief werken.

Hun ervaring met bewonersparticipatie deden ze op als ambtenaar maar ook als adviseur, projectleider en consultant. Geen aspect van bewonersparticipatie die ze niet zelf al ooit aan hebben ondervonden.

Hun missie is om jou als professional in je participatiekracht te zetten. Bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn jouw realiteit. Dat wordt alleen maar meer met de komende Omgevingswet en nieuwe Wet Versterking Participatie Decentrale Overheden.

Dit Expertboek helpt je echt om je houding, werkwijze en vaardigheden te verbeteren.

Kosten en bestellen

Het Expertboek In 10 stappen beter in burgerparticipatie kost Euro 17,50 exclusief verzendkosten.

Interesse? Reageer hier of stuur een email naar info@markverhijde.nl. Of kijk op de website www.beterinburgerparticipatie.nl (vanaf 31 maart 2020).