Amsterdam Rainproof en waterparticipatie

BIIND Brainz

Daniel Goedbloed, programmamanager Amsterdam Rainproof, ontmoette ik tijdens de BIIND Brainz bijeenkomst begin dit jaar. Amsterdam Rainproof is de stad bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Die veroorzaken veel schade, mede door de verstening en verasfaltering van het stedelijk gebied. Regenwater krijgt de kans niet om de grond in te trekken. Vandaar de oproep van Daniel Goedbloed: als je iets doet met de stad, de wijk of de straat, doe het dan Rainproof. Het maakt niet uit of je bewoner of professional bent, sluit je aan bij het platform en breng je voorstel of activiteit in.

Rainproof als platform

Zo wordt Amsterdam Rainproof veel meer dan een samenwerking tussen de gebruikelijke organisaties als gemeente, waterschap, belangenorganisatie en groepen gebruikers. Nadrukkelijk worden alle mensen uitgenodigd om bij te dragen aan het Rainproof maken van de stad. Een uitgebreide website helpt om meer zicht te krijgen in de mogelijkheden. Met pagina’s als Wat kun jij doen? en Wat doet de stad? word je uitgenodigd om werk te maken in je eigen woonomgeving en zo de sponswerking van de stad te vergroten. Zo’n 56 praktische maatregelen en veel kennis- en lesmateriaal is ter beschikking gesteld. Denk je aan Rainproof in jouw gemeente? Dat kan, de infrastructuur is beschikbaar en kan zo gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld Maassluis Rainproof laat zien.

Community bouwen

Mensen meer waterbewust maken en betrekken bij Amsterdam Rainproof gaat niet vanzelf. Want een fijne website met projectvoorbeelden en maatregelen heeft nauwelijks waarde als het niet bij de bewoners en professionals zelf binnenkomt. Amsterdam Rainproof werkt dan ook met Community Managers die actief verbindingen in de buurten leggen en groepen bewoners activeren. Leren door te doen en leren van elkaar, met professionele ondersteuning. Dat helpt om het netwerk van betrokken en waterbewuste mensen groter te maken.

Gastles van het waterschap

Waterparticipatie als het betrekken van mensen bij beleid en uitvoering rondom water in Nederland is noodzakelijk, niet alleen voor Amsterdam Rainproof, ook voor de waterschappen zelf. Afgelopen maand mochten we ons democratische recht uitoefenen door te stemmen voor de besturen van de waterschappen. Op de website van mijn eigen waterschap Drents Overijselse Delta (WDOD) ben ik als bewoner gaan kijken hoe men aan meer waterbewustzijn werkt. Naast veel feiten en cijfers, verhalen en beelden staat er op de webpagina Leren over water vermeld dat er gastlessen vanuit het waterschap worden aangeboden aan middelbare scholen en dat er excursies zijn naar bijvoorbeeld locaties van het ‘Ruimte voor de Rivier’ project. Zo wordt water en waterbeheer ook echt zichtbaar voor mensen.

Misschien dan alleen nog het netwerk van betrokken mensen en organisaties verder uitbouwen, die activiteiten doen rond water en waterbeheer, ondersteund door websites, professionals en community managers. Geen druppel te verliezen!