BOOG: Bootcamp Open Over Geld

Wat is BOOG?  BOOG (7 juli – 8 juli 2016) is een Open Source event vol cocreatie en ondernemerschap rond het thema Open Over Geld. Het achterliggend doel is om gemeenten en andere overheden op dit thema verder te brengen. BOOG is ook een echt bootcamp, waar 28 uur keihard gewerkt wordt.

Het resultaat van BOOG is een (digitaal) kookschrift Open Over Geld, geïnspireerd op het Kookschrift Burgerparticipatie Enschede en een Kooksessie Open Over Geld (workshop) op de landelijke Open Overheid Dag (najaar 2016).

Meer openheid  ‘Wie betaalt, bepaalt’ is een bekende uitspraak en rond overheidsfinanciën gaat dat zeker op. We zien echter dat het niet zo duidelijk is voor burgers. Diverse toepassingen en tools zijn al ontwikkeld om meer openheid te bieden, als het om (publiek) geld gaat. Soms met alleen het doel om te informeren, soms met de mogelijkheid om zelf te beslissen over budgetten.

Meer duidelijkheid  Wat mist is duidelijkheid. Gaat het om transparant zijn over publiek geld? Openbaar verantwoording afleggen? Gaat het om participatie, ofwel mag men meedenken, meedoen of meebeslissen? Wanneer mag men zelf besluiten? Gaat het alleen om geld van de overheid of om al het geld in de wijk of de stad? En wat is de rol van het bestuur, de gemeenteraad, hierbij? Welke voorbeelden zijn er al, in Nederland en over de grens? Wat is nu eigenlijk de precieze betekenis van Open Over Geld? Hoe stellen we een slimme strategie op die nog veel meer bestuurders, ambtenaren, bewoners en ondernemers actief krijgen, als het gaat om Open Over Geld?

Daarom BOOG  De bootcamp is bedoeld voor ondernemers, ambtenaren en bewoners die ‘waarde’ willen toevoegen aan het thema Open Over Geld. We werken toe naar een publicatie, een heus kookschrift, met bestaande recepten (instrumenten, projecten) en ingrediënten rond Open Over Geld bundelt, interviews, achtergronden rond het thema, beelden, schema’s en modellen. Iedere deelnemer wordt Van Harte uitgenodigd om mee te schrijven, mee te maken en mee te produceren. Het eindresultaat is open source te gebruiken.

Praktisch  BOOG vindt plaats van donderdag 7 juli 12.00 uur tot 8 juli 14.00 uur op de prachtige locatie Delftlandhoeve, Schieweg 166 te Delft, met de mogelijkheid om op onze kosten te kamperen of om op eigen kosten te overnachten. Er is plaats voor 15 tot 20 deelnemers. De vergaderlocatie, koffie en thee overdag, de borrel op donderdag, de lunch op donderdag en vrijdag en de kampeerplek betalen wij. BOOG kost verder niets, want we werken Dutch Treat: de deelnemers nemen verder alles mee: eigen slaapspullen, een zelf gemaakt gerecht voor het diner op donderdag en ingrediënten voor het ontbijt op vrijdag.

Meedoen? Stuur een email met jouw motivatie om mee te doen naar Mikis de Winter (Mikis@open-overheid.nl) en Mark Verhijde (mark.verhijde@gmail.com). Meer informatie in deze folder en deze link.