DOE DAN MEE – VERBINDINGSDAG BETER IN BURGERPARTICIPATIE

Beter in burgerparticipatie

Niet zonder de professional

Je kunt niet meer om bewonersparticipatie heen, als je bezig bent in het publieke domein. Het maakt niet uit of het nu gaat om duurzaamheid, mobiliteit, openbare verlichting, kwetsbare mensen, omgevingsmanagement of winkelstraten. Niet meer zonder de samenleving, niet meer zonder de bewoners. Maar ook: niet meer zonder de professional die met bewonersparticipatie werkt.

Spannend en warm programma

Tijdens de online Verbindingsdag Beter in Burgerparticipatie van 25 juni ontmoeten 25 participatie professionals elkaar, uitgenodigd door Nanneke van der Heijden en Mark Verhijde, auteurs van het Expertboek ‘In 10 stappen Beter in burgerparticipatie’. Het was een heuse Doe Dan middag als je gek bent met bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven.

Twee rondes met 8 inspirerende sprekers, 2 Hoe Dan intervisies sessies, een les uit de Digiklas Beter in burgerparticipatie en veel kennis uitwisseling en ontmoetingen. Een spannend programma terwijl buiten de temperatuur naar tropische waarden steeg.

Lesje krachtenveld analyse

Hoe organiseer je online dat iedereen elkaar ontmoet? In de videotool Zoom kan dat met 10 Breakout rooms van steeds 5 minuten. Verslavend om in sneltrein tempo elkaar zo te zien en te spreken!

Na het korte welkomwoord van uitgever Geert Dijkstra moest er daarna meteen gewerkt worden. Want welke Digiklas les gaat het worden, de Actorenanalyse, de Instrumenten Bingokaart of toch de Krachtenveldanalyse? De deelnemers participeren door te stemmen, het wordt de laatste les, de tool Krachtenveldanalyse, onderdeel van de stap ‘Pak de regie’ uit het Expertboek.

Na de instructievideo gaan de deelnemers in groepen werken aan hun eigen krachtenveld schema. Wie geeft juist tegenspel? Welke verbanden en verbondjes zijn er tussen de partijen? Van wie heb je echt last en van wie niet?

Rob Korten, beleidsadviseur Regionale Energie Strategie (RES) reageert na afloop: “En weet je wat nu het gekke is? Onbewust maak ik ook zo’n krachtenveld analyse. Maar juist door het op papier te zetten krijg je grip op de echte posities en relaties.”

IJzersterke Doe Dan presentaties

Na een korte pauze starten twee rondes van steeds 4 Doe Dan presentaties. De 8 professionals laten zien hoe zij bewonersparticipatie doen. In de goed bezochte sessie van Ellen Knippenborg gaat het om het bereiken van kwetsbare bewoners. Bij het project Sociale aanpak Spoorbuurt Nijmegen blijkt  dat meelopen met de aannemer letterlijk veel deuren opende. Bijna 500 huishoudens zijn op die manier bezocht, wat veel waardevolle input voor het project oplevert maar tegelijkertijd de sociale problemen aan het licht brengt.

Mariëlla Kassing van Cleantech Regio laat in haar sessie over Vlot en Veilig Fietsen zien hoe communicatie, participatie en digitale tools als de Praat Mee app interacteren. Bewonersparticipatie alleen iets voor professionals? Niks van waar, kijk maar naar Jos Reinders’ bijdrage van Soep met een Verhaal door de kunstenaars van Werkplaats K met de wijkbewoners in Kerkrade.

Luc Castermans van bureau Futuron laat zien hoe je met het Canvas Business Model een kernboodschap maakt als basis voor je online participatieplatform. Hij zegt na afloop: “Wat een fijne laagdrempelige manier om in contact te zijn en kennis te delen. Zelfs, of misschien juist, in die weersomstandigheden. Ook leuk dat er naar aanleiding van de ‘doe-dan’ sessie nu ook onderzocht wordt hoe er daadwerkelijk vervolg aan kan worden gegeven. Ik kijk uit naar de volgende!”

Hoe concreter hoe beter

Eén van de sessie uit de tweede ronde van Doe Dan presentatie gaat over het gebruik van Instagram bij fysieke projecten. Het sociale medium heeft de afgelopen jaren ontzettend veel aan populariteit gewonnen en is zeker niet meer voorbehouden aan alleen jongeren. Saskia van Klaarbergen van ‘It’s all about community’ vertelt over de do’s en dont’s. “Instagram is vooral een visueel ingesteld medium en uitermate geschikt voor het voorleggen van keuzes, het bieden van inspiratie en het bouwen van communities.”

Omgevingsmanager Ellen van Vossen van Strategie in Beeld werkt als een aanjager en verbinder voor kleine en grote initiatieven. ‘Hoe concreter, hoe beter’ is daarbij belangrijk. In haar aanpak van winkelstraten met winkeliers en ondernemers is voor iedereen plek – als je maar gaat doen! Voor duurzaamheidsopgaven gebruikt zij het ‘taartpunten model’. Wat kunnen stakeholders bijdragen in elke taartpunt?

Elise Weegels van Speelplan vertelt over tools voor kinderparticipatie zoals de Speeltuinbouwer en deelt haar ervaringen en hoe-vragen. Na afloop zegt zij dat de Verbindingsdag Beter in burgerparticipatie heel erg interactief en dynamisch is en leuk, met experts uit alle vakgebieden. “De Hoe dan vraag die de deelnemers aan mij in de sessie stellen is: hoe betrekken we jongeren met bewegen en sport? Dat komt vast aan de orde de volgende keer.”

Intervisies

Na een korte pauze met tijd voor verfrissingen en verkoelingen komen de intervisievragen van Rutger de Klerk en Rob Korten aan bod. Rutger de Klerk is zo direct mogelijk in zijn Hoe Dan vraag: ‘Hoe krijg ik de bijdrage en inbreng van bewoners op de bureaus en in de hoofden van mijn collega’s’ vraagt deze Omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam zich af. In een zeer inspirerende sessie wordt hij zowat bedolven onder goede tips en tops door de deelnemers.

Rob Korten, beleidsadviseur Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Meppel, heeft het een stuk lastiger. Hij komt met wel 12 Hoe Dan vragen. Kies maar, zeggen de deelnemers en daarna proberen zij hem zo goed mogelijk te ondersteunen.

Na afloop zei Rob Korten: “Het was een erg prettige bijeenkomst met open sfeer waarbij veel informatie en ervaringen werden uitgewisseld. Goede voorbeelden van wat anderen doen, zinvolle tips bij vragen hoe het in casussen kan. Verduidelijkende vragen van anderen hebben me weer op scherp gezet. De tools en nieuwe contacten die ik heb opgedaan helpen me weer verder.”

Op donderdag 27 augustus staat de volgende Verbindingsdag Beter in burgerparticipatie op de agenda. Weer met Doe Dan presentaties, een Digiklas les en de Hoe Dan intervisie.

Ben jij ook zo’n participatie professional en heb je zin om mee te doen? Heb je al een bijdrage om te delen? Geef je op bij Nanneke van der Heijden en Mark Verhijde, op www.beterinburgerparticipatie.nl.

Beter in burgerparticipatie