Leren over aansprakelijkheid en de Participatiesamenleving

Hier vindt u het meest recente overzicht van workshops, trainingen en adviestrajecten op de thema’s aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven, burgerkracht en de Participatiesamenleving.

Boek “Regel die Burgerinitiatieven”

Burgerinitiatieven en aansprakelijkheidIn 2013 onderzocht ik samen met Maarten Bosman in opdracht van het Ministerie van BZK hoe gemeenten omgaan met maatschappelijke initiatieven, als het gaat om het inschatten van risico’s en aansprakelijkheid. Het resultaat is verschenen bij Acquire Publishing in boekvorm, “Regel die Burgerinitiatieven” en met deze link te bestellen. De digitale versie kunt u hier downloaden. Naar aanleiding van “Regel die Burgerinitiatieven” geven wij workshops, trainingen en adviezen op de thema’s aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven, burgerkracht en de Participatiesamenleving.

Crashcourse “Aansprakelijkheid bij Burgerinitiatieven”

Met Platform 31 verzorgen we in november 2014 de Crashcourse “Aansprakelijkheid bij Burgerinitiatieven”. De Crashcourse duurt een dagdeel en is bijzonder geschikt voor iedereen die op een makkelijke en snelle manier kennis wil maken met de juridische wereld rond risico’s en aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven. Meer informatie en aanmelden bij Platform 31, met deze link. Contactpersoon Hanneke Schreuders, telefoon 06-17854853 of 070-3028484 en email hanneke.schreuders@platform31.nl

Leerkring “Regelen of Ruimte Geven”

2014-03-22 13.32.02Voor verdieping rond het thema Aansprakelijkheid bij Burgerinitiatieven, ook op basis van uw eigen praktijksituaties, bieden wij de Leerkring “Regelen of Ruimte Geven” aan. De Leerkring bestaat uit drie bijeenkomsten (3 dagen) en start in het najaar van 2014. Hij is bedoeld voor gemeenten, maatschappelijke instellingen en actieve burgers die echt werk willen maken van hun burgerinitiatieven als dragers van de Participatiesamenleving. Zo gaan we niet alleen in op de juridische en procesmatige aspecten, maar ook verkennen we alternatieven en bijzondere experimentele vormen. Want wat betekent regelen en ruimte geven voor uw situatie? De Leerkring staat nadrukkelijk in het teken van het bedienen van maatschappelijke initiatieven en de Participatiesamenleving, zowel in de fysieke buitenruimte als in het sociale domein. In deze folder kunt u meer lezen over de Leerkring. Verdere informatie en aanmelden kan bij Mark Verhijde, email mark.verhijde@gmail.com en telefoon 06-52653005.

DIY contracten 

Bewoners en maatschappelijke ondernemers dagen wij uit om zelf aan de slag te gaan met die juridische wereld van overeenkomsten en afspraken. Onze ervaring is dat deze contracten vaak vol staan met bepalingen die u zeggen wat niet mag en nodeloos ingewikkeld zijn, ook wat betreft juridisch taalgebruik. Maar waarom afhankelijk zijn van uw gemeente als het gaat om contracten en regelingen? Dat kunt u natuurlijk ook zelf en in begrijpelijk Nederlands. Wij helpen u graag op weg. Neem hiervoor gerust contact op met Mark Verhijde, email mark.verhijde@gmail.com en telefoon 06-52653005.

Burgerinitiatieven en gemeentelijk beleid

Bent u ook van mening dat de burgers meer verantwoordelijkheden moeten nemen en dat de gemeente niet meer alles regelt? Weet u niet precies hoe die burgerkracht te activeren is? Hoe uw gemeentelijke organisatie daar bij kan aansluiten? Maar ook: hoe u effectief ruimte kunt geven, zodat burgerinitiatieven de kans krijgen om hun bijdrage aan de Participatiesamenleving te geven? Hiervoor bieden we verschillende adviestrajecten aan.

1. Eigen Kracht

  • Versterken van de kracht, vitaliteit en ondernemerschap van de samenleving in uw gemeente, op dorps- en wijkniveau
  • Specifieke aandacht voor koplopers en achterblijvers, wederkerigheid, elkaar helpen en andere kleinschalige arrangementen rond zorg en welzijn
  • Stimuleren van diverse vormen van zelfbeheer activiteiten in de publieke ruimte en gebouwen

 

2. Gemeente in beweging

  • Versterken van de nieuwe visie op burgerparticipatie en burgerkracht
  • Opstellen van een “beleidsmatige” vertaling, van aangepaste procedures en protocollen tot en met beleid burgerinitiatieven
  • Optioneel: onderzoeken hoe “regelvrij” en flexibel de bestaande juridische kaders kunnen worden opgevat, als het gaat om ruimte geven aan maatschappelijk ondernemerschap en burgerinitiatieven
  • Begeleiden en trainen van uw medewerkers op een nieuwe houding, competenties en vaardigheden, o.a. onderhandelen met burgers

 

3. Verbinden en elkaar helpen

  • Versterken van de verbindende en bedienende kracht van uw gemeente richting samenleving
  • Verkennen van nieuwe vormen van samenwerken tussen gemeente en actieve burgers
  • Afspraken maken over een nieuwe duurzame samenwerking met de lokale samenleving

 

CIMG0131De onderdelen Eigen Kracht en Gemeente in Beweging kunnen apart uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk om het geheel als een programma uit te voeren. De programmatische aanpak zorgt ervoor dat samenleving en gemeente gezamenlijk en in duidelijke stappen toewerken naar die nieuwe Participatiesamenleving, specifiek toegesneden op uw situatie.  

Indien u ook aan de slag wilt gaan met burgerkracht, maatschappelijke initiatieven en de gevolgen voor uw gemeente, neem dan vrijblijvend contact op met Mark Verhijde, email mark.verhijde@gmail.com en telefoon 06-52653005. Ik zie uit naar een persoonlijk gesprek om de verschillende activiteiten verder toe te lichten.