Participatiekamer

Op deze pagina Participatiekamer vindt u informatie over workshops, trainingen en lezingen over diverse aspecten van burgerparticipatie, maatschappelijke initiatieven en de Participatiesamenleving.

A. De AansprakelijkheidsQuiz – NIEUW !

Fijn dat inwoners zelf aan de slag gaan met hun burgerinitiatieven, maar gebeurt dat wel veilig? Wie draait erop voor de schadeclaims als het mis gaat? Gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties worstelen met de balans tussen loslaten en dicht timmeren als het om initiatieven uit de samenleving gaat. Hoe zit het dan met de parate kennis en expertise van de eigen medewerkers? In de AansprakelijkheidsQuiz wordt hanteerbare juridische kennis rond veiligheid, schade en aansprakelijkheden gecombineerd met de actuele praktijk van burgerinitiatieven. De quiz werkvorm blijkt een prima instrument te zijn om wegwijs te raken in de wolk van juridische weten en regels.

De AansprakelijkheidsQuiz duurt 2 uur en wordt met name in-company uitgevoerd. Om de methodiek goed uit voeren is het noodzakelijk dat de opdrachtgever tenminste 2 eigen casussen aanlevert. De totale kosten zijn € 750,00 per organisatie, exclusief 21% btw en exclusief verschotten.

B. Introductiecursus “Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid”

Speciale training van 1 dagdeel, gericht op kennisuitwisseling rond processen en juridische zaken als risico’s en aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven. Tijdens de training wordt ook een eigen vooraf aangeleverde praktijksituatie van de deelnemers behandeld. Richtlijn is dat het voor burgers echt makkelijker wordt gemaakt om met eigen activiteiten aan de slag te gaan. Het is mogelijk om de introductie met 1 dagdeel uit te breiden waarin de deelnemers onder professionele begeleiding in groepen werken aan concrete oplossingen voor hun eigen praktijksituaties en casussen. De training kost voor professionals € 495,00 per dagdeel, exclusief 21% btw. Bewoners, vrijwilligers en initiatiefnemers betalen € 50,00 per persoon, exclusief 21% btw. Deelnemers ontvangen gratis het boek “Regel die Burgerinitiatieven”.

Meer informatie en aanmelden kan hier.

De training wordt ook in-company gegeven, zowel in de vorm van 1 dagdeel als 2 dagdelen. Natuurlijk staat de eigen praktijksituatie van de medewerkers centraal. Hiervoor is het noodzakelijk om eerst een intakegesprek te houden en worden er vooraf zoveel mogelijk, maar tenminste 3 casussen door de organisatie zelf aangeleverd. De kosten van de in-company training bedragen € 2.000,00 per dagdeel, exclusief 21% btw en exclusief reiskosten. Ook ontvangen de deelnemers een gratis exemplaar van het boek “Regel die Burgerinitiatieven”. Interessant voor uw organisatie? Klik hier

C. Boek “Regel die Burgerinitiatieven”

Naar aanleiding van het BZK-onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid (2013) is het boek te bestellen bij Acquire Publishing, Zwolle door een email te sturen naar info@acquirepublishing.nl. Het boek kost € 25,00 exclusief verzendkosten. Een korting voor bulkafname (10 en meer exemplaren) is mogelijk.  

D. Presentatie “Regel die Burgerinitiatieven”

Korte interactieve presentatie over de belangrijkste resultaten uit “Regel die Burgerinitiatieven”, voor gemeenten en organisaties. De presentatie duurt 1 uur en kost € 200 per organisatie, exclusief 21% btw en exclusief reiskosten. Voor groepen bewoners en vrijwilligers worden alleen de reiskosten in rekening gebracht.  Voor meer informatie klik hier.  

E. Aan het werk in de Participatiekamer – Leertraject en training 

Leertraject en training van tenminste 3 dagdelen en maximaal 6 dagdelen in de vorm van een Community of Practice (CoP) gericht op het stimuleren en versterken van burgerinitiatieven en maatschappelijke activiteiten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • Vormen van burgerinitiatieven, in de openbare ruimte en in het sociaal domein; 
 • Juridische basiskennis rond risico’s, schade en aansprakelijkheid, voor gemeenten en voor burgerinitiatieven; 
 • Zorgplicht en veiligheid bij burgerinitiatieven; 
 • Professionaliseren van risico-inschatting bij burgerinitiatieven; 
 • Risico-RegelReflex (RRR) in de praktijk van omgaan met burgerinitiatieven;
 • Vereenvoudigen van bestaande instrumenten, zoals contracten, vergunningen, procedures en protocollen; 
 • Onderzoeken naar en ontwikkelen van Groene Golf instrumenten, zoals de Verordening Burgerinitiatieven en regelvrije zones en thema’s; 
 • De rol van communicatie en relatiebeheer bij burgerinitiatieven; 
 • Competenties, vaardigheden en instrumenten voor professionals; 
 • De positie van de gemeenteraad bij burgerinitiatieven;

De Participatiekamer is bijzonder geschikt voor overheden, maatschappelijke organisaties en actieve burgers die het aandurven om een gezamenlijke zoektocht te beginnen om aantoonbaar tot meer en sterkere burgerinitiatieven te komen. Tussen de maandelijkse bijeenkomsten is ruim gelegenheid om de opgedane kennis en inzichten direct toe te passen, houd daarom bij deze werkvorm rekening met tussentijds huiswerk en uitzoekwerk.

De kosten van de Participatiekamer bedragen € 495 per dagdeel per persoon, exclusief 21% BTW en exclusief verschotten. Voor vrijwilligersorganisaties hanteren wij een tarief van € 50 per dagdeel per persoon, exclusief 21& BTW en exclusief verschotten. Voor alle deelnemers is een exemplaar van het boek “Regel die Burgerinitiatieven” gratis beschikbaar. De bijeenkomsten worden afwisselend gehouden in Deventer, Arnhem en Zwolle. Voor meer informatie over de Participatiekamer en aanmeldingen kunt u hier terecht.

De Participatiekamer is ook zeer geschikt voor een in company traject van tenminste 3 dagdelen. Naast de onderwerpen als vermeld hierboven wordt in dat geval nauw aangesloten bij de opgaven en leervragen van de eigen organisatie en de individuele medewerkers. Daarom wordt er eerst een uitgebreid intakegesprek gehouden. De kosten van de in company Participatiekamer bedragen € 1.000 per dagdeel, exclusief 21% BTW en exclusief verschotten.

Indien u belangstelling heeft in deze leerwerkvorm voor uw organisatie of aanvullende informatie wenst, dan kunt u dat hier aangeven. 

F. Cursus “De Participatiesamenleving: wat betekent dat voor mij en mijn organisatie?”

Praktische oriëntatie cursus van 1 dag (2 dagdelen) over de Participatiesamenleving en de gevolgen van maatschappelijke initiatieven voor bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Onderwerpen zijn onder andere:

 • Overzicht van typen maatschappelijke initiatieven; 
 • Nieuwe collectieven en uw organisatie; 
 • Burgers als opdrachtgevers; 
 • Burgerinitiatieven, de markt en wetten, kaders en procedures; 
 • Kansen en eerste strategieën voor uw organisatie.

De oriëntatie cursus wordt uitsluitend op aanvraag of in-company gegeven. De gewenste groepsgrootte is 10 tot 12 personen. De kosten van de cursus bedragen € 4.500 per organisatie, exclusief 21% btw en exclusief verschotten. Een intakegesprek is noodzakelijk en onderdeel van de cursus.

Heeft de oriëntatie cursus uw belangstelling, dan kunt u hier meer informatie aanvragen of uw aanmelding doorgeven. 

Meer informatie en aanmelden

Alle producten uit deze winkel worden geleverd door Mark Verhijde en zijn team. Voor nadere vragen en aanmeldingen kunt u zich bellen of e-mailen met Mark Verhijde – telefonisch +31 652 653 005 of email mark.verhijde@gmail.com. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.