Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.

Ik werk aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. Uitgangspunt voor mij is dan meer participatie en maatschappelijke initiatieven met meer perspectief voor eindgebruikers. Maar ook minder top-down werken van overheden en minder hobbels van wetten en regels. 

Als u meer over mijn werk wilt weten, kunt u hier uw gegevens achter laten. 

Email mark.verhijde@gmail.com en telefoon +31 652 653 005. Hier vindt u mijn CV en LinkedIn profiel.

Advies, projecten en programma's

Hoe kan de overheid meer doen met burgerparticipatie? Welke kansen liggen er voor initiatieven uit de samenleving? Hoe komen we tot krachtige wijken en dorpen? Kan iedereen ook echt meedoen? Ik help als beleidsadviseur, projectleider, kwartiermaker of programmamanager.

Trainingen en begeleiding

Hoe krijgen inwoners en ondernemers meer eigenaarschap over hun omgeving? Wat betekent ruimte geven en loslaten voor burgers en overheden? Hoe zit het met wet- en regelgeving, met risico's, veiligheid en aansprakelijkheid?
Hier ben ik actief als trainer, docent, gespreksleider of begeleider.

Interim werkzaamheden

Wat betekent de Doe-democratie nu eigenlijk voor mijn organisatie en medewerkers? Hoe bepaal ik een realistische koers als het gaat om meer burgerparticipatie? Ik help hier als beleidsadviseur, projectleider, programmamanager op interimbasis.

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven?

Werkzaamheden

Huidige opdrachten

 • Interim beleidsadviseur en projectleider Burgerparticipatie (2018) voor gemeente Landerd 
 • Adviseur Meerjaren Beleidsplan voor Zorgcooperatie Reek (2018)
 • Gespreksleider workshop Buurthuizen en huisregels, voor gemeente Rhenen
 • Kwartiermaker Duurzame Mobiliteit Diepenveen (2016 – heden) voor Provincie Overijssel
 • Docent SBO opleiding Wijk- en Gebiedsmanager, onderdeel Krachtenvelden & Burgerparticipatie 
 • Trainer JS Consultancy voor onderdeel Burgerparticipatie voor verschillende opleidingen

Afgeronde opdrachten (verkort)

 • Interim beleidsadviseur Burgerparticipatie (2017 – 2018) voor BMC Yacht bij gemeente Landerd 
 • Dagvoorzitter Kennismakingsavond Vrijwilligers ontmoeten Raadsleden, voor Griffie Gemeente Landerd (2018)
 • Projectleider Participatieve aanpak Toekomst Zwembad Kuiperberg Ootmarsum (2017 – 2018) voor gemeente Dinkelland 
 • Procesbegeleider BOOG (2016) voor Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) 
 • Gespreksleider Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven (2017) voor gemeente Rhenen 
 • Projectleider Onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid (2012-2014) voor Ministerie van BZK – gepubliceerd als ” Regel die Burgerinitiatieven”. 
 • Dagvoorzitter Congres Mijn Stad in Beweging, Schiedam (2017) voor Acquire Publishing 
 • Gespreksleider Avond van de Kleine Initiatieven (2017) voor gemeente Gouda/VIP en stichting GoudApot 
 • Inleider Kennisdag Participatie (2016) voor Speeltuinwerk Limburg en Speelplan Almere
 • Workshopbegeleider “De Aaibaarheid voorbij”, LPB congres Tilburg (2015) 
 • Gespreksleider Focusgroepen Herijking OV-tactiek Raalte e.o. en Bathmen, Lettele, Okkenbroek (2015) voor Provincie Overijssel 
 • Workshopleider Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven voor KISS-Oost (2015)
 • Trainer Oriëntatiedag Alifa Team Oost (2015)
 • Projectleider Dorpshuizen Stichtse Vecht (2012-2013) 
 • Adviseur Werkplaats K, Kerkrade (2012) 
 • Gebiedsregisseur Gemeente Stichtse Vecht (2012) 
 • Projectleider Intern Traject Burgerparticipatie Gemeente Twenterand (2011-2012) 
 • Adviseur Burgerparticipatie Pilot Zwembaden Gemeente Twenterand (2011-2012) 

do you want to know more?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Neem direct contact op

BLOGS

Klik voor meer