Estonian School

NIEUWS

website van Estonian School is online

www.estonianschool.eu 

7 mei 2018

Estonian School - Mark VerhijdeOpen overheid, slimme steden en actief burgerschap 

Het EU-project Open Government in Europe (2013-2015) leverde meer dan 60 aansprekende voorbeelden rond open overheid en actief burgerschap op en vier e-guides over methodieken en instrumenten. De Best Practices van de 13 deelnemers zijn uitzonderlijk in opzet en uitwerking, Heel Europa zou van deze voorbeelden kennis moeten kunnen nemen. Deze kennis is terug te vinden, zoals bij ieder ander EU project, in de publieke, openbare database, in dit geval de EST-database, genoemd als European Shared Treasures. Zo gaan de nieuwe kostbare inzichten tenminste niet verloren.

Maar alleen bewaren is natuurlijk niet genoeg, al helemaal niet als het om “actief burgerschap” gaat. Er moet ook mee gewerkt worden. Daarvoor is de Estonian School opgezet.

Estonian School  Zelf aan de slag met open overheid en actief burgerschap en voortbouwend op diverse Europese voorbeelden, dat wil de Estonian School. Open overheid is geen top-down opgave van de elite, maar een collectieve houding en aanpak van bestuurders, ambtenaren en burgers. Transparantie, verantwoording, activering, inclusie, privacy en encryptie zijn de kernbegrippen voor de nieuwe verhouding tussen overheden en samenleving. De Estonian School wil daaraan bijdragen, met cursussen, trainingen, summerschools, conferenties en bootcamps. Met als resultaat dat er veel meer alertheid en toegankelijkheid bij instituten en organisaties ontstaat. En dat er veel meer burgerbetrokkenheid en initiatieven komen, in Nederland en in Europa. 

Gidsland Estland  Sinds 15 jaar werkt Estland aan de digitale samenleving waar iedere Est aan deel neemt. Het eigendom van de persoonlijke digitale informatie is gelegd bij de individuele burger, niet bij de overheden of bedrijven. Dat vraagt ook om strikte privacy en encryptie van de eigen online informatie. De koers en toepassingen van Estland, zoals e-Residency en e-Estonia, zijn voor de Estonian School een bron van inspiratie.  

Agenda  De Estonian School start voorjaar 2018 vanuit Deventer, in 2019 ook in Estland. Eerste activiteiten zijn de Bootcamp Open Over Geld en het Boekje Open Over Geld (2016) in samenwerking met Leer en Expertisecentrum Open Overheid

Meer informatie? Stuur een email naar mark@estonianschool.eu of bel +31 652653005.